شعر رادیو

          بابای خوبم رادیو داره                 اونو روی میز میذاره           دکمه هاشو وقتی که زد                روشن که شد صداش اومد       صدای گوینده میاد                      من از صداش خوشم میاد       برنامه های کودکش                    قصه های خیلی خوبش به بچه ها شادی میده                  چیزهای […]

ادامه مطلب