شعر قورباغه از عمو مهرداد

    قور قور قور قورباغه                چه رنگو رویی داره  خونش کجاست تو آبه            یا که تو آب میخوابه    باز پریده تو    هوا                     شیرجه زده تو آبها         […]

ادامه مطلب

شعر سنجاب و دانه ها

  سنجابه تو جنگل رو درختها بوده             مشغول بازی و تماشا بوده جمع میکنه دونه هارو تو لونه                 نکنه زمستون بی غذا بمونه 2   ملوووووووووو   فندق و پسته های خوب و خندون             میبره تو لونه ی خود چه آسون روی درختهای همون دورو بر                  پیدا میکنه گردوههای بهتر   2     میدونی که […]

ادامه مطلب

برق

امروز از برق بخونیم همه چیز و بدونیم       خطر داره بچه جون بازی با این برقمون   وقتی که برقا میره حوصله ها سر میره        تاریک میشه تو خونه هی میگیریم بهونه 2     تلویزیون خاموش شد  / / / /         یخهای یخچال آب شد   // / /  /  2   هر کاری داره […]

ادامه مطلب